Uluslararası Uygunluk Denetimi

Mükelleflerimizin yalnızca Türkiye’de değil dünyanın her yerindeki muhasebe prosedürlerinin kolaylaştırılması ihtiyacını anlıyoruz. Hizmet verdiklerimizin IFRS, IAS (İç Denetim Hizmeti) ve özellikli formatlar dâhil olmak üzere uluslararası tüm muhasebe standartlarına uygunluğunu tahkik ediyoruz. IFRS kabul uygulaması, alternatif yatırımların karşılaştırılması sayesinde harcamaları azaltması ve bilgi kalitesini yükseltmesi özellikleri sayesinde yatırımcı ve girişimcilerin mali bilançoları için çok avantajlıdır. Denetim firması olarak IFRS ile uyum içinde mükelleflerimize finansal raporlama hizmeti sunuyoruz.

Uluslararası Bağımsız Denetleme

Asıl muhasebe firmasına destek olması için Türkiye’de üçüncü şahıs bağımsız denetleme sağlıyor ve uygunluğun korunması ve dâhili risk yönetim gerekliliklerinin yerine getirilmesi için ilave kontrol ve denetleme yapıyoruz. Uluslararası Bağımsız Denetleme, mali bilançoların yüzde yüz doğru olduğunu garantiler.

  • İç Denetim
  • IFRS ile uygunluk