Türkiye’de Yabancı Yatırım

Türkiye devleti, yerli ve yabancı yatırımcıların daha büyük yatırımlar ve sermaye katkılarına olanak sağlamak için yatırımcılara çeşitli teşvik ve hibeler vermektedir. Yatırım teşviki planı, üretim ve hizmetler, enerji, ihracat gibi alanlardaki yatırımları teşvik etmek için sürekli olarak iyileştirilir. Firmamız, şirket kurarak Türkiye’de yatırım yapmayı hedefleyen şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir. Türkiye’de yatırım yapmak için birçok sebep olmakla birlikte bunların birkaç aşağıda sıralanmıştır;

 1. Genç ve hareketli nüfus
 2. Rekabetçi, iyi eğitimli iş gücü
 3. Doğu ve Batı arasında bir geçiş köprüsü olması
 4. Hızlı büyüyen ekonomi
 5. İş kurulmasındaki kolaylıklar
 6. Yabancı yatırımcıları teşvik eden yeni yatırım mevzuatı
 7. Avrupa Birliği bünyesinde Gümrük Birliği
 8. Vergi ve Sosyal Güvenlik teşvikleri

Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Yatırım teşviki belgesi kapsamında ithal edilen ve/veya yurtiçinde teslimatı yapılan makine ve donanımlar KDV’den muaftır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Yatırım teşviki belgesi kapsamında ithal edilen makine ve donanımlar gümrük vergisinden muaftır.

Vergi İndirimi:

Gelir ya da kurumlar vergisi, tenzil edilmiş verginin toplam miktarı, yatırıma olan katkısının miktarına çıkana kadar, indirimli oran üzerinden hesaplanır.

Sosyal Güvenlik Prim Desteği (Çalışan Payı):

Yatırımın sağladığı ek istihdam için, yasal asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin çalışan payı devlet tarafından ödenir.

Sosyal Güvenlik Prim Desteği (İşveren Payı):

Yatırımın sağladığı ek istihdam için, yasal asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin işveren payı devlet tarafından ödenir.

Gelir Vergisi Stopaj Payı:

Yatırımın sağladığı ek istihdama istinaden, yatırım teşviki belgesi kapsamında, gelir vergisi stopaj vergisinden muaf tutulur.

Faiz Ödemesi Desteği:

Faiz ödemesi desteği, yatırım teşviki belgesi kapsamında en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için verilen finansal destek aracıdır. Mukabil krediye ilişkin faizin/kârın bir kısmı, yatırım teşviki belgesinde yazılı olan sabit yatırım miktarının en çok yüzde 70’i, devlet tarafından karşılanır.

Arazi Tahsisi:

Yatırım teşviki belgesiyle ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği yasa ve esaslar uyarınca yatırımlar için arazi tahsis edilebilir. 

KDV İadesi:

Yapım giderlerinde toplanan KDV, en az 500 milyon TL’lik sabit yatırım miktarıyla stratejik yatırımlar çerçevesinde, iade edilir.

Araştırma ve Geliştirme Desteği

Ar-Ge Kanunu, Ar-Ge merkezinde en az 50 personel istihdam edildiğinde, Ar-Ge yatırım projelerine özel teşvikler sağlar. Yeni kanunla belirlenen ve 2024 yılına kadar yürürlükte olacak teşvikler şöyledir:

 • Araştırmacıların sayısı 500’ü geçtiğinde matrahtan Ar-Ge harcamaları %100 düşürülür.  %100 masraf indirimine ilaveten, önceki yıla nispeten faaliyet gösterilen yılda harcanan masraf artışının yarısı da ayrıca düşürülür.
 • Çalışanların gelir vergisi stopajı muafiyet kapsamındadır (bu madde 31 Aralık, 2013 tarihine kadar geçerlidir).
 • 5 yıl boyunca çalışanların sosyal güvenlik sigorta primlerinin yüzde ellisi muaf sayılır.
 • İlgili belgelerdeki damga vergisi muaf sayılır.
 • Yeni bilim insanlarına 100,000 TL’ye kadar tekno-inisiyatif sermayesi
 • Resmi daireler ve uluslararası örgütler tarafından verilen belirli fonların matrahından yapılan indirim