Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  (TGB’ler)

Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığının desteğiyle Teknoloji parklarının kurulması özel sektör ve 2001 yılında yürürlüğe giren araştırma komisyonu arasında güçlü bağlar kurulmasının önemi üzerine hareket eden ve devam eden bir tedbirdir.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerine ilişkin yasa, bilgi dolaşımını iyileştirmek amacıyla teknolojik parklarının (Teknoparklar) yüksek teknoloji enstitüleri ve/veya araştırma merkezlerinin desteğiyle kurulmasını teşvik etmektedir.

Teknoloji Geliştirme Kanunu aynı zamanda Teknoloji Geliştirme bölgelerinde üniversiteler, araştırma kurumları ve üretim sektörüyle işbirliği içerisinde gelişmiş yüksek teknolojilerin kullanımının geliştirilmesini veya üretimini veya yazılım geliştirilmesini desteklemektedir.

TGB’lerin ana finansal destek mekanizması Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığıdır. Finansal destek arazi tedariki, altyapı ve yönetim binalarının inşası için sağlanmaktadır.

TGB’lerda ayrıca yabancı kuruluşlar da yer alabilir ve yönetici şirketin hissedarı olarak yerli kuruluşlar gibi vergi muafiyetlerinden yararlanabilirler.

Yasayla 2023 yılının sonuna kadar sağlanacak vergi muafiyetleri ve teşvikler şunlardır;

•             Altyapı tesislerinin inşası ve yönetimi desteği,

•         Yönetici şirkete gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti,

•          Bölgede Yazılım geliştirme ve Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri yürüten şirketlere yazılımlardan elde ettikleri gelirler ve kurumlar vergisi muafiyeti 

•          Bölgede çalışan araştırmacılar, mühendisler ve ARGE personelinin bu görevleriyle ilgili vergi istisnaları,

•         Yazılım geliştirme faaliyetlerine KDV istisnası,

•             ARGE ve destekleyici personele ilişkin sosyal sigortalar primlerinde İşveren payının yarısı Maliye Bakanlığınca karşılanır

 

Ana Başvuru Dosyası  

Ana başvuru dosyasının her sayfası şirketin yetkili personeli tarafından imzalanmalıdır. Ana başvuru dosyası bir asıl suret ve 2 adet CD PDF formatında tamamlanmış ana başvuru dosyası olarak hazırlanacaktır. Aşağıda belirtilen belgeler projenin anlaşılması açısından gereklidir, bu kapsamdaki ilave belgeler de yararlı olabilir.

Ana Başvuru Dosyasının İçeriği, Sırasıyla:

Birinci Dosyanın ilk sayfasında şirket onaylı dilekte yer alacaktır. Söz konusu dilekçe şirketin antetli kağıdıyla hazırlanacaktır. Ayrıca başvuru ücreti makbuzu da başvurunun altına konulacaktır. Başvuru ücreti 1000 Euro’dur ve söz konusu ücret bildirilen banka hesabına yatırılacaktır (Hesap numarası: İş Bankası Şube Kodu: 1281 (İTÜ Ayazağa Kampüsü Şubesi) Hesap No: 18342 ). Makbuzun altında endeks yer almalıdır. Gerekli belgeler aşağıda verilmiştir:

Bölüm 1: Ön Müracaat Formu

Ø           Ön müracaat formunu PDF belgesi olarak online müracaat sisteminden indirilir.

 

Bölüm 2: Şirketle ilgili Genel Bilgiler  

Ø           Şirketin misyonu ve vizyonu

Ø           Şirket profili

Ø          Şirketin organizasyon şeması  (farklıysa) proje boyunca kullanılacak organizasyon şeması. Bu Şemada her pozisyona karşılık gelen kişinin adı belirtilmelidir.

Ø           İş Tanımları

Ø           İdari ve ARGE personelinin Özgeçmişleri

Ø           Şirket ortaklarının özgeçmişi

Ø          Şirket ortaklarının arasında tüzel kişilik olması durumunda bu ortak hakkında daha fazla bilgi yer alması gerekir.

Ø          ITÜ projesinin fakülte üyeleriyle yürütülmesi ve/veya danışmanlık hizmetlerinden alınan bilgiler

Ø           Yabancı çalışanlar için resmi makamlardan alınan çalışma izinleri

Ø           Şirketle ilgili her türlü diğer bilgi  (*) .

Bölüm 3: Şirketin tanıtım belgeleri (*)

Ø           Şirketle ilgili pazarlama bilgileri

Ø           Tanıtım CD’si

Ø           İşbirliği ile ilgili belgeler

Ø          Başka kurumların belgelerine yapılan atıflar (finans, destek, ortaklık vs. başvurular, kabul, değerlendirme raporları)

Ø           Basın haberleri

Ø           Şirketin referansları

Bölüm 4: İlave Belgeler (*)

Ø           Patent- Ticari marka tescil belgeleri

Ø           ISO Kalite bilgisi

Ø           Hizmet-satış sözleşmeleri

Ø           Ürün katalogları (*)

 

Bölüm 5: Project Bilgisi

Projeyle ilgili genel bilgiler (projenin nedeni, amacı, ayrıntılı akışı, projenin verimine ilişkin ayrıntılı açıklama, projenin hedef kitlesi, yoğun müşteriye erişme yolları, projenin benzer ürünlerden farklılığı pazarlama potansiyeli)

Proje hakkında teknik bilgiler (ortak teknik geliştirme metodolojisi, altyapı, güvenlik ve standartların belirtilmesi)

Proje planları (Projeyle ilgili akış diyagramları ve organizasyon şeması)

Projeyle ilgili her türlü ilave belge (*)

Bölüm 6: Resmi Belgeler

Aksi belirtilmedikçe bu belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.

Faaliyet Belgesi

Şirket Kuruluş belgeleri, ticaret sicil gazetesi, ticaret sicil kaydı ve ticaret sicilde yapılan değişiklikler

Noter tasdikli imza sirküleri

Son 3 yılın kar zarar tablosu ve bilançoları  (her koşulda onaylanmış asıl suret olarak)

  

(*) Bu dosyada gerekli değildir

Ø           Ayrıca dosyaya ana başvuru dosyasının tamamını içeren ve PDF formatında hazırlanan 2 adet CD dosyaya konmalıdır

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Değerlendirme toplantısının yeri ve zamanı Yönetim Ofisince belirlenir. Toplantıda aday şirket, şirket ve projeleri hakkında bilgi vermek için 10-15 dakikalık bir sunum yapar. Toplantının sonunda aday şirket 100 puan üzerinden bir puanlamaya tabi tutulur. Bu puanlama ana başvuru işlemi sırasında öğretim görevlilerinin değerlendirmelerine ve Değerlendirme Komitesinin verdiği puanlara göre hesaplanır.

Başvuru aşaması değerlendirme toplantısından sonra tamamlanır. Halen bölgemizde mevcut bir ofis alanı bulunmamaktadır, ancak burada yerleşik şirketler bölgeden ayrılmak istediklerinde yeni alanlar açılacaktır.

Ofis alanları ve ücretleri:

Gerekli ofis alanı, İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ofisiyle çalışacak personel başına minimum 10m2 olarak hesaplanabilir. Kiralanabilir ofis alanı minimum 30 m2, maksimum ise 1.685 m2’dir.

Ücretler:

 

Ana müracaat ücreti 1000 Euro’dur.