Türkiye'de Çalışma İzni

OZBEK CPA olarak, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin yabancı personel istihdam etme talepleri doğrultusunda danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Türkiye'nin önde gelen danışmalık firmaları arasında yer alan OZBEK CPA, firmaların ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreterek, uzmanlığını sizler ile paylaşmaktadır.Türkiye'de yabancı personel istihdam etmeyen şirketler, en az altı aylık oturma izni sahibi olan yabancılar için Türkiye’den (Yurt içi başvuru) geçerli bir oturma izni olmayan yabancılar için ise yabancının ülkesinde ki Türk büyükelçilikleri üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir. Çalışma izni başvuruları bizzat işveren tarafından veya vekalet dahilinde yetkilendirilmiş danışmanlık firması tarafından yapılabilmektedir.

   

Süreli Çalışma İzni

Uluslararası İşgücü Kanununa göre çalışma izin başvurusu olumlu değerlendirilen yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl süreli çalışma izni verilir.

   

Süresiz Çalışma İzni

Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir.

   

Bağımsız Çalışma İzni

Profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebilir. Bağımsız çalışma izni süreli olarak düzenlenir.

   

Turkuaz Kart

Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verilir.