Türkiye’de Sermaye İndirimi

Sermaye indirimi, Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda yapılır. Kanuna göre, mahkemenin tayin ettiği bir uzman tarafından hazırlanan rapor şirket kreditörlerinin haklarının şirketin aktifleriyle uygunluğunu düzenler. Aksi durumda sermaye indirimi kararı alınamaz. Muhasebe ve danışmanlık şirketimiz mükelleflerimiz yararına Türkiye’de sermaye indirimi sürecini yürütür.

  • Sermaye indirimi için ortaklar kararı
  • Ortaklık sözleşmesi için tadil metni hazırlanır
  • Şirketin öz sermayesinin belirlenmesi. Mahkemenin tayin ettiği bir uzman tarafından hazırlanan rapor kreditörlerin haklarının aktifleri karşıladığını beyan eder.
  • Anonim ortaklıkları için genel kurul kararı
  • Sermaye indiriminin ticaret odasında sicile geçirilmesi