Türkiye’de Şirket Kuruluşu

Özbek Mali Müşavirlik, Türkiye’de Limited Şirket kuruluşu için kolay ve hızlı bir işleyiş yürütür. Toplam süreç 7 iş günü içerisinde tamamlanır. Türkiye’de iş kurmak isteyen girişimciler, daha esnek yapılı olmaları itibariyle daha çok limitet şirketi açmayı tercih ederler.

Limitet Şirketlerin Kuruluşu

Türkiye’de limitet şirketi açmak için en az bir ortak olmalı ve ortakların sayısı 50 gerçek ya da tüzel kişiyi geçmemelidir. Ortakların yükümlülüğü, sermayeye iştirak eden ortakla sınırlıdır. Asgari 10.000 TL sermaye zorunludur. Anonim şirketlerin tersine, hisse senedi belgesi düzenlenmez.

Hizmetlerimiz, şirket kuruluş sürecinin her aşamasını kapsamaktadır. Sürecin başlatılması için gerekli olan adımlar aşağıda sıralanmıştır. Gerekli tüm belgeler hazırlandığında, süreci başlatır ve 7 iş günü içinde şirketi Türkiye’de işler konuma getiririz.

Türkiye’de Şirket Kuruluşunun Aşamaları

1.Yurtdışından sağlanacak olan belgelerin yönetimi

2.Taslak belgelerin hazırlanması, müşterilere yurtdışındaki noter apostil sürecini açıklanması

3.Türkiye’deki belgelerin tercüme ve noter tasdikleri

4.Ortaklık sözleşmesinin hazırlanması

5.Ticaret Odası’na şirket tescili

6.Yeni şirketin Resmi Defterlerinin hazırlanması

7.Vergi Numarası Tahsisi

İrtibat Ofisi Kuruluşu

Sunduğumuz yasal hizmetlerden biri de irtibat bürosu kuruluşudur. Türkiye merkezli bir mali müşavirlik firması olarak, Türkiye’de pazar araştırması yapmak için yabancı şirketlere irtibat bürosu kuruluşu hizmeti sunuyoruz. Yurtdışında kurulu olan şirketler Türkiye’de irtibat büroları açabilir ancak temsilci ofislerin aksine irtibat büroları hiçbir ticari faaliyette bulunamaz ve hiçbir kazanç sağlayamaz.

İrtibat bürosu için, Teşvik Başvurusu ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden izin alınması gerekmektedir. İrtibat bürosu izni en fazla üç yıl için verilir. Üç yılın sonunda temdit talebi durumunda önceki yıllarda yapılan faaliyetler ve gelecekteki planlar incelenir. Genellikle, yurtdışında merkezi bulunan şirket üç yılın sonunda Türkiye’de bir limitet ya da anonim şirketi açar. Bu noktada müşterilerimize şirket kuruluşu ve muhasebe hizmetleri sunarız. İrtibat bürosunun kurulumunda edindiğimiz deneyim sayesinde kaliteli hizmet sağlar ve büroların muhasebe ve bordro işleriyle aylık tabanda ilgileniriz.

İrtibat bürolarının sağladığı avantajlar:

  • Yeni pazar konusunda bilgi alma
  • Ticari işletme kurulmadan önce tanıtım ve pazar araştırması faaliyetlerinde bulunma
  • Fizibilite incelemelerini yürütme
  • İş fırsatları takibi
  • İrtibat bürosu çalışanlarının maaşları gelir vergisinden muaftır.