Uluslararası Vergilendirme ve Expat Uygulamaları Hizmetleri

Yatırım yapılacak ve faaliyet gösterilecek ülkelerin vergisel analizini doğru yaparak olası riskleri en aza indirebilirsiniz.

Dünyada sermayenin ve işgücünün serbest dolaşımıyla birlikte vergi yükümlülüklerinin sadece yurt içinde değil uluslararası alanda da mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi ve vergi yükü optimizasyonunun sağlanması her geçen gün önem kazanmıştır. Hem Türkiye’de iş yapan yabancı sermayeli şirketler ve çalışanlarına, hem de yurt dışında faaliyet gösteren Türk sermayeli şirketlere ve çalışanlarına yönelik danışmanlık hizmetlerimiz, şirketlere maliyet ve zaman tasarrufu avantajları sağlamaktadır. Böylece olası vergisel riskler büyük ölçüde önüne geçilmektedir.

Sektörde uzun yıllardır elde ettiğimiz tecrübeler ve deneyimli kadromuz sayesinde uluslararası vergilendirme alanında sunduğumuz hizmetleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Türkiye’de veya yabancı ülkelerde iş kurmak isteyen girişimcilere yerel iş ortamı hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Türkiye’de yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının kurulması,
 • Yurt dışında şirket ve şube kurulması,
 • Yurt dışı ülkelerin yerel mevzuatı hakkında danışmanlık ve destek sağlanması,
 • Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında şirketlerin ve gerçek kişilerin vergi yükümlülüklerinin belirlenmesi,
 • Ülkelerin vergi mevzuatını araştırarak, yürütülecek faaliyetler için vergisel açıdan optimal yapıların kurulması,
 • Çalışanların uluslararası düzeyde görevlendirilmesi sürecinde danışmanlık ve destek sağlanması,
 • Gerçek kişilerin gelir vergisi beyannamelerinin, sigorta ve iş yeri bildirimlerinin ve ücret bordrolarının hazırlanması.

Transfer Fiyatlandırması Hizmetlerimiz

Günümüz dünyasında yalnızca yerel değil, uluslararası uygulamaları da yakından takip etmek gerekiyor.

Transfer fiyatlandırması düzenlemeleri, şirketlerin uluslararası alanda haksız vergi rekabeti yapmalarını önlemek ve grup şirketlerinin yaptığı mal ve hizmet alım satımı işlemlerinde vergi matrahının aşındırılmasının önüne geçmek amacıyla bir vergi güvenlik müessesesi olarak getirilmiştir. Çok uluslu şirketlerin artması ve uluslararası ticaretin gelişmesine paralel olarak transfer fiyatlandırması konusu bütün ülkelerin Maliye Bakanlıklarının ve bütün vergi mükelleflerinin öncelikli konularından biri haline gelmiştir.

Transfer fiyatlandırmasının emsallere uygunluk ilkesine göre, grup şirketlerinin birbirleriyle gerçekleştirdikleri işlemlerde uyguladıkları fiyatların, ilişkisiz şirketlerin aynı işlemlerde uyguladıkları fiyatlara paralel olması gerekmektedir. Türkiye’de yürürlükte bulunan transfer fiyatlandırması kurallarına göre, şirketlerin belirli sınırlar dâhilinde yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlamaları ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u doldurmaları gerekmektedir.

Transfer fiyatlandırması ekibimizle aşağıdaki konularda hizmet sunmaktayız:

 • Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanması,
 • Grup şirketlerinin kendi aralarındaki işlemlerini transfer fiyatlandırması açısından değerlendiren “Master File” raporlarının hazırlanması,
 • Şirketlerin mevcut uygulamalarının ve sözleşmelerinin transfer fiyatlandırması hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek şirket yönetimine görüş bildirilmesi,
 • Yeniden yapılandırma ve yeni kuruluş faaliyetleri kapsamında transfer fiyatlandırması hükümlerine uygun yapının kurulması,
 • Maliye Bakanlığı’yla, uygulanacak transfer fiyatlandırması yöntemi konusunda peşin fiyatlandırma anlaşması yapmayı talep eden mükelleflere, anlaşma sürecinin yönetilmesi hizmetleri verilmesi,
 • Kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”un doldurulmasına ilişkin destek hizmetleri,

Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak transfer fiyatlandırması incelemelerine ilişkin danışmanlık hizmetleri.