Limitet Şirket

Türkiye’de Sınırlı Sorumlu Şirket, yani limitet şirket kurabilmek için en az bir ortak ve en az 10,000 TL sermaye gereklidir. Limitet Şirket kurmak isteyen ortaklar gerçek ya da tüzel kişilikler olabilir. Limitet şirket kurmak, bu tür şirketlerin esnek yapısı itibariyle idealdir. Limitet Şirketin tüm ya da bazı ortakları yabancı uyruklu olabilir. Türkiye’de limitet şirket kurmak anonim şirketlere nispeten çok daha kolaydır. Ortakların yükümlülüğü hisse sermayeleriyle sınırlıdır. Anonim şirketlerin aksine, limitet şirketler hisse senedi belgesi düzenleyemez. Bu şirketlerin en az iki birimi olur; şirketin genel kurulu ve yönetim müdürleri.

Anonim Şirket

Türkiye’de bir anonim şirket kurmak için en az bir ortak gereklidir. Şahıslar ya da şirketler anonim şirketi kurabilir ve tüm ortaklar yabancı olabilir. Türkiye’de anonim şirket açabilmek için en az 50,000 TL sermaye zorunludur ve bu miktar sermayenin toplam miktarıdır. Anonim şirketler, limitet şirketlerin aksine hisse senedi belgesi düzenleyebilir. Türkiye’de şirket açmayı düşünen yatırımcıların bu önemli kuralı unutmamaları gerekir. Anonim şirketlerde, ortakların yükümlülükleri sermayedeki paylarıyla mahduttur. Anonim şirketlerin en az üç birimi olmalıdır: genel şirket toplantıları, yönetim kurulu ve bir denetleme kurulu. 

Holding Şirketi

Holding şirketler genelde diğer şirketlere katılırlar ve tedavüldeki hisse senetlerini tutarlar. Yani holding şirketler, mal ya da hizmet üreterek iş yapmazlar. Daha büyük şirketler ya da çok sektörlü kuruluşlar, sermayenin serbest akışını ve mülkiyet naklini kolaylaştırmak için holding şirketler kurar.

Temsilcilik Ofisi

Yurtdışında bulunan ve sermayesi hisselere bölünmüş olan şirketler Türkiye’de temsilci ofis (şube) açabilirler. Temsilci ofis yükümlülüğü ofisin sermayesiyle değil ana şirketin yükümlülüğüyle sınırlıdır. Türkiye’de temsilci ofis açmak isteyen yabancı tüzel kişilikler en az bir yönetici müdür atamak zorundadır ve söz konusu müdür yabancıysa ikâmet izni almak zorundadır. Temsilci ofis açmak yabancı şirketlere minimum operasyonla Türkiye pazarına giriş yapmalarını sağlar. 

İrtibat Bürosu

Yurtdışında bulunan şirketler Türkiye’de irtibat bürosu açabilirler. Temsilci ofislerin tersine irtibat büroları ilgili kanuna göre hiçbir ticari faaliyette bulunamaz ve hiçbir kazanç elde edemez. Türkiye’de irtibat bürosu açabilmek için Teşvik Başvurusu ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden izin alınması gereklidir. İrtibat bürosu izni en fazla üç yıl için verilir. Üç yıl tamamlandıktan sonra önceki yılın faaliyetleri ve gelecek planları hesaba alınarak temdit işlemi yapılır. 

Serbest Ticaret Bölgesi Şirketi

Firmamız Türkiye’de serbest bölgede şirket kuruluşu hizmeti sunmaktadır. Serbest ticaret bölgelerinin yatırımcıları cezbeden birçok avantaj ve kolaylıkları vardır. Özbek Mali Müşavirlik, serbest ticaret bölgesinde şirket kurmak isteyen yabancı girişimcilere etkili çözümler sunmaktadır. 

Komandit Şirket ( Adi Limitet Ortaklık)

Komandit şirketler bir ticaret unvanı altında iş yürütür. Bazı ortakların yükümlülüğü sermayedeki payıyla sınırlıyken bazılarının yükümlülüğü sınırlı değildir. Asgari sermaye miktarı yoktur. 

Kolektif Şirket

Kolektif şirketler komandit şirketlere gibidir. En büyük farkı ise bu şirketlerin yalnızca şahıslar tarafından kurulabilmesidir. Ortakların yükümlülüğü sermaye paylarıyla sınırlıdır. 

Sivil Toplum Kuruluşu (Vakıflar, Dernekler, STK’lar)