Bordro Outsourcing, firmada bordro konusunda büyük bir departmana gerek olmaksızın teknik bordrolama ve benzeri süreçlerin risklerini ve iş yükünü minimize etmeyi sağlar.

Gizli kalması gereken verileri, bu verileri yöneten ve işleyen personelden saklamaya çalışma maliyeti yerine, konuya taraf olmayan ve bu konuda gizlilik taahhütü bulunan bir partnerin yönetimine vermek daha avantajlıdır ve maliyetleri düşürür.  

OZBEK in bordrolama hizmetleri konusunda sunduğu temel bazı servisler şu şekildedir:

·         SGK işe giriş ve çıkış işlemleri

·         İşten ayrılış bildirgesi -kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamaları

·         Prim, avans, icra, ücretli ve ücretsiz izin vb. süreçlerin takibi

·         Fazla mesai ödeme hesaplamaları

·         Yemek ve yol ücretlerinin bordroda gösterilmesi

·         Bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortasının bordroda gösterilmesi

·         Asgari geçim indirimi

·         Bordro hazırlama

·         Bordroya ilişkin her türlü resmi hesaplama, raporlama

·         Aylık SGK bildirgesinin verilmesi

·         Personele ait ücret hesap pusulalarının sahiplerine e-mail yoluyla iletilmesi

·         Banka ödeme listesi hazırlanması

·         İş Kanunu ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, gerekli uyarıların yapılması, yasal uygulamalar ve değişiklikler konusunda bilgi verilmesi

·         İş görmezlik raporlarının sistemde onaylanması

·         İş kazası raporlarının sisteme girilmesi ve kaza ile ilgili iş görmezlik raporu varsa onaylanması

·         Eksik gün bildirgelerinin verilmesi

·         Firmanın izin verdiği ölçüde bordro hesaplamaları ile ilgili personele bilgi verilmesi.

·         İşkur Bildirimleri

·         Tuik raporları

·         Yabancı çalışanların ücret hesaplamaları

·         İş hayatına yönelik tavsiyeler

·         Olası sorunlarda çözüm yöntemleri

·         Özlük işleri ile ilgili gerekli yasal formların sağlanması

 

Günümüzdeki küresel rekabet ortamında çok fazla firma içerideki servis kalitesini artırırken maliyetleri düşürmek için Bordro Outsourcing’i kullanıyor. 2002 yılından beri faaliyet gösteren Ozbek; Bordro outsourcing hizmetini tüm yasal süreçlere ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirir.