Numara : 27
Tarih : 30.06.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/27

KONUSU: Kısa Çalışma Ödeneğinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı

Bilindiği üzere Pandemi sürecinde 4857 sayılı İş kanunun Geçici 10 uncu maddesinde, Kısa Çalışma Ödeneği ve İş Sözleşmelerinin Feshi süreleri hakkında düzenlemeler yapılmıştı.

 

30/06/2020 tarih (bugün) 31171  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kısa Çalışma ödeneğinin süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın bu ödenekten yararlanan aynı işçiler ve aynı şartları aşmamak kaydıyla bir ay daha uzatılmıştır.

Yine mezkur kanunun 2 inci bendi hakkında, Resmi Gazete’de yayımlanan 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık dışında işçi çıkarma yasağının süresi ile işçinin muvafakati alınmaksızın ücretsiz izne çıkarma süreleri bir ay daha uzatılmıştır.

Bu karar yine mezkur kanunun geçiçi 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasına istinaden “Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri ……… uzatmaya yetkilidir.)” Cumhurbaşkanı tarafından alınmıştır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Not: Bu sirkülerimiz ile kanunlarda yapılan son değişiklikleri özet bir şekilde sunmak amaçlanmıştır