Numara : 12
Tarih : 27.03.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/12

KONUSU: Vergi Hukuku Alanında Yayımlanan Bazı Kanun Hükmünde Kararname ve Tebliğler

1-     Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Tasdik Raporlarının İbraz Süresi Uzatılması.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 26 Mart 2020 tarih ve YMM/2020-1 Sayılı, 1 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Sirküleri ile yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının verilme süreleri, son günü 30/6/2020 tarihine kadar olanlar için geçerli olmak üzere 2 ay süreyle uzatılmıştır.

Buna göre, örneğin Artırımlı Teminat Uygulaması kapsamında 15/10/2019 tarihinde KDV iadesi alan mükellefçe, iadeye ilişkin 15/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken YMM raporu, 15/6/2020 tarihine kadar verilebilecektir. Benzer şekilde, 31/3/2020 tarihine kadar verilmesi gereken vergi muafiyeti tanınan vakıflara ilişkin tasdik raporu, 1/6/2020 tarihine kadar verilebilecektir.

İlgili mevzuatı uyarınca son verilme tarihi 30/6/2020 tarihinden sonra olan raporlar için herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmayıp, bu raporların ilgili mevzuatında öngörülen süre içerisinde verilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

2-      “Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2301)”

Söz konusu Karar ile kolalı gazozlar ile bazı tütün mamullerinin ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir.

G.T.I.P NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
2202.10.00.00.13 Kolalı gazozlar 35
(B) Cetveli
G.T.I.P NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 80 0,3506 0,4686
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 80 0,3506 0,4686
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 80 0,3506 0,4686
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigoriller ve sigaralar) 80 0,3506 0,4686
-Tütün yerine geçen maddeler yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar
2403.19.10.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) 40 0,05 0,4539
2403.19.90.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) 40 0,05 0,4539

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Not: Bu sirkülerimiz ile kanunlarda yapılan son değişiklikleri özet bir şekilde sunmak amaçlanmıştır

error: Content is protected !!