VERGİ SİRKÜLERİ

 

KONUSU: Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı

Bilindiği üzere Pandemi sürecinde 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası kanunun Geçici 23 üncü maddesinde, Kısa Çalışma Ödeneği süreleri hakkında düzenlemeler yapılmıştı.

01/12/2020 tarih (bugün) 31321  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kısa Çalışma Uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneği başvuru tarihi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Cumhurbaşkanı Kararı ile; 1.12.2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için, 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları süresi, 31.12.2020 tarihi olarak değiştirilmiştir.

Bu karar kapsamında yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmez.

Yeni koronavirüs (Covid 19) nedeniyle dışşal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebepler gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneği ödemelerinde, 4447 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmış kabul edilir.

NOT: Kısa Çalışma Ödeneği en son 30/10/2020 tarihinden itibaren iki (2) ay daha uzatılmıştı.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Not: Bu sirkülerimiz ile kanunlarda yapılan son değişiklikleri özet bir şekilde sunmak amaçlanmıştır