VERGİ SİRKÜLERİ

 

KONUSU: 7252 Sayılı Kanunu 4 üncü Maddesi, 4447 Sayılı  İşsizlik Sigortası Kanuna Eklenen Geçici 26. Maddede Yapılan Değişiklik Hakkında

Bilindiği üzere; Pandemi sürecinde 28/07/2020 tarih ve 31199 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü Maddesiyle 4447 Sayılı  İşsizlik Sigortası Kanuna aşağıda açıklaması yer alan Geçici 26 ıncı madde eklenmiştir.

Bu madde kapsamında; 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

02/12/2020 tarih (Bugün)  ve 31322 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 3246 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu kanunda belirtilen süreler yeniden düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre; Kanunun Getirdiği teşvikten faydalanma süresi 3 aydan 6 aya uzatılmış olup, yine teşvik başlangıç süresi 31/12/2020 Tarihinden 30/06/2021 tarihine uzatılmıştır.

Kanun metninin düzenlemeden sonraki hali aşağıda yer aldığı gibidir.

Geçici 23 üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 30/06/2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren altı ay süreyle, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Not: Bu sirkülerimiz ile kanunlarda yapılan son değişiklikleri özet bir şekilde sunmak amaçlanmıştır.

error: Content is protected !!