Doğru tercihler ve doğru çözümler sunuyoruz.

Ekonomik hayatın sürekli değişmesi ve gelişmesiyle birlikte vergi mevzuatı da dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de sık sık değişmektedir. Türk vergi mevzuatının çok teknik ve çeşitli olması, yoruma açık düzenlemeler içermesi nedeniyle  mükelleflerin vergiye uyum sürecini güçleştirmektedir. Öyle ki, bu durum, çoğu zaman vergisel risklerin öngörülememesine ve cezai yaptırımlara maruz kalınmasına yol açmaktadır. Bazen de muafiyet ve istisna avantajlarından yararlanamayıp, önemli teşvik ve indirim fırsatlarının kaçırılması gibi sonuçlara yol açmaktadır.

İşletmeniz (şirketiniz) için vergisel riskleri minimize etmek ve avantajları yakalama imkânı ancak doğru tercihler yapmak, teknik destek ve zamanında rehberlik almak ile mümkündür. İhtiyaç duyacağınız profesyonel çözümler için, deneyimli kadromuz ve yıllardır biriktirmiş olduğumuz özel sektör tecrübemiz ile yanınızdayız.

Vergi danışmanlığı hizmetlerimizi aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

• Yerel ve uluslararası kurumlar vergisi ve gelir vergisi,

• Vergi stopajı, 

• Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, BSMV ve KKDF gibi işlem üzerinden alınan vergiler,

• Veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisi gibi servet üzerinden alınan vergiler,

• Uluslararası vergi anlaşmaları, 

• Yatırım teşvikleri,

• Dönem sonu envanter işlemleri ve kapanış işlemlerine özel danışmanlık hizmetleri,

• Spesifik konularda inceleme ve araştırma yapılarak görüş verilmesi,

• Yurt içinde ve yurt dışında şirket, şube ve irtibat bürosu kurulmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri sunulması,

• Vergi planlaması, şirket yapılandırmaları.