ÖZET

Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın KDV’de Kanunun da değişiklik yapmak istediklerini ve örnek olarak da İngiliz sistemini incelettirdiklerini açıklması üzerine, vergi camiasında ve iş dünyasında gözler İngiliz sistemine kaydı. Bizde bu çalışmamızda genel hatlarıyla İngiltere KDV sistemini mercek altına alarak, ülkemiz KDV sistemi ile arasındaki temel farklılıkları ortaya koymaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler: İngiltere KDV Sistemi, Türkiye İngiltere Karşılaştırması, Esnek ve Hızlı KDV İade Sitemi,

1.Giriş

Siyasi iradenin vergi kanunlarında önemli ve köklü değişiklikler yapmak için uzun süredir çalışmalar yaptığı, hatta bazılarının taslaklarının hazırlandığı, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Vergi Usul Kanunu alanında çalışmaların büyük kısmının tamamlandığı, gelir ve kurumlar vergisin tek bir kanunda birleştirileceği, taslakların yayınlandığını görmekteyiz. Ancak KDV vergisi de eski bir kanun olmasına rağmen yeni bir kanun için henüz ciddi bir çalışmanın yapılmadığını görmekteyiz. Bu durum Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın KDV’de İngiliz sistemini inceliyoruz diyene kadar da devam etti.

Maliye bakanı Naci AĞBAL yakın zamanda KDV kanununun 30 yılı aşkın eski bir kanun olduğu, yeni ticaret hayatına cevap vermediği, özellikle iadelerin geç yapılması ve bu yönüyle KDV’nin mükellefler üzerindeki yük oluşturması nedeniyle kanunda değişikliğe gidileceğini ve örnek olarak da İngiliz sistemini incelediklerini ifade etti.

Maliye Bakanının açıklamalarıyla tekrar gündeme gelen KDV sistemimize ilişkin tartışmalar yeni bir boyut kazanarak İngiliz sisteminin örnek alınabileceği üzerine tekrar tartışılmaya başlanmıştır. Bakan Ağbal İngiliz sistemini değerlendirdiklerini ifade etmesi üzerine bizde İngiliz sistemini genel hatlarıyla ele almak ve bizim sistemimizle benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymak ve nahai olarak

2. İngiliz KDV Sitemine Genel Bakış[1]       

2.1. KDV’nin Konusu ve KDV Oranları

Konu bakımından bizim sistemimizle aynı olup, yurt içinde mal ve hizmet teslimleri ile ithalat işlemleri KDV’nin konusuna girmektedir. KDV’ye kayıtlı bir işletmeyseniz, tahsil ettiğiniz ve ödemiş olduğunuz KDV tutarını HM Gelir ve Gümrük İdaresine (HMRC) bildirmeniz gerekir. Bildirimler genellikle 3 ayda bir yapılır.

Oran olarak genel anlamda üç farklı oran, standart oran % 20, indirimli oran % 5 ve sıfır oran % 0 olmakla birlikte, aşağıda ayrıntılarına yer verileceği üzere, 3 Kasım 2016 tarihinde yapılan yeni bir düzenleme ile bazı özel durumlarda bu oranların da farklılaştığı görülmektedir.

– Standart Oran % 20

Çoğu mal ve hizmette standart oran uygulanır. Mal veya hizmetler indirimli veya sıfır oran olarak sınıflandırılmadıkça, bu oranı uygulamalısınız.

Bu aşağıdakileri de kapsar:

·   KDV’ye kayıtlı olmayan AB müşterilerine mesafeli satış eşiğinin altındaki tedarik ettiğiniz ürünler – Eşiğin üstene çıktıysanız  ( £70,000 dan fazla) İngiltere’de KDV’ye kayıt yaptırmanız gerekir.

·   Bir AB de ticari olmayan müşteriye tedarik ettiğiniz çoğu hizmet

İndirimli Oran %5

Satış koşullarının yanısıra ürüne bağlı olarak da bu oran uygulanabilir. Örneğin:

·   Çocuk koltukları, evdeki yakıt veya enerji

·   Yaşlılara yönelik mobil yardımlar, yalnızca 60 yaşından büyükler için; ürünler evlerine kurulmuşsa %5 KDV uygulanır.

·   Sigara bırakma ürünleri,

-Sıfır Oran  %0

Sıfır oranlı ürün, mallara hala KDV uygulanacağı anlamına gelir, ancak müşterilerinize borçlandırmanız gereken KDV oranı %0’dır.

Sıfır oranlı KDV’li ürünleri de hesaplarınıza kaydetmeniz ve KDV iadenizde bildirmeniz gerekir.

Sıfır orana Örnekler:  

·   Kitaplar ve gazeteler

·   Çocuk giysileri ve ayakkabıları

·   Motosiklet Kaskı

·   AB de olmayan ülkelere ihraç ettiğiniz birçok ürün

·   KDV ye kayıtlı bir AB firmasına tedarik ettiğiniz mallar- AB’ye mal gönderdiyseniz, KDV numarası ve evrak işlerinde malların belli zaman sınırlamaları (genellikle 3 ay) içinde gönderildiğini ispatlamanız gerekir.

-KDV’den Muaf Ürün ve Hizmetler

Muaf veya kapsam dışı ürünlerden KDV tahsil edemezsiniz. KDV’den muaf bir ürünü alır ya da satarsanız yine de muhasebe kayıtlarınıza kaydetmeniz gereklidir. 

Muaf ürünlerden bazıları:

·   Sigorta

·   Posta pulu ve posta hizmetleri

·   Doktorlar tarafından verilen sağlık hizmetleri

·   Eğitim

2.2. KDV’ye Kayıt Olma

Firmanız sadece KDV’den muaf ürün ve hizmet satıyorsa KDV’ye kayıt yaptırmanıza gerek yok. Eğer muaf ürünler dışında ürün ve hizmet satmaya başlarsanız gönülllü olarak KDV’ye kayıt yaptırabilirsiniz. Önünüzdeki 30 gün içerisinde KDV’den hariç tutulmayan sattığınız her şeyin değerinin £ 85,000’ın üzerinde olmasını bekliyorsanız hemen KDV’ye kayıt yaptırmanız gerekiyor. Eşik değerine yaklaşıyorsanız, cironuzu düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

-KDV Kayıt Sınırları

Durum

Sınır

KDV ye kayıt olma

 £85,000’dan fazla

İngiltere’de Mesafeli satışa kayıt olma

 £70,000’den fazla 

Avrupa Birliğinden den İngiltere’ye ürün getirmek için kayıt olma

 £85,000’dan fazla

KDV kayıttan çıkma

 £83,000’den aşağı

 

-Grup Şirketleri

İki ya da daha fazla firma ya da sınırlı sorumlu ortaklıklar sadece tek bir grup firması olarak KDV’ye kayıt yaptırabilirler. Grubun tüm üyeleri, KDV borçlarından ötürü müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Grup içi şirketlerin birbirleriyle yaptıkları ticari işlemlerde KDV hesaplanmaz.

 

2.3. KDV Eşikleri

KDV eşikleri aşağıdaki tablodaki gibidir.

KDV Muhasebe Şemaları

Şemaya Katılma Eşiği

Şemadan Ayrılma Eşiği

Düz Oran Sistemi

£150,000 ya da az

 £230,000’den fazla

Nakit Muhasebe Sistemi

£1.35 million ya da az

 £1.6 million dan fazla

Yıllık Muhasebe Sistemi

£1.35 million ya da az

 £1.6 million dan fazla

 

2.3.1.       

2.3.2.       

2.3.3.       

2.3.4.       

2.3.1. Düz Kdv Oranı [2] 

23 Kasım 2016’da yapılan sonbahar beyanında, Maliye Bakanı, sınırlı maliyetli işletmeler için yeni bir sabit %16,5 KDV oranının kullanıma sunulduğunu açıkladı. Uygulamaya 1 Nisan 2017’den itibaren geçildi.  Sabit KDV oranı küçük işletmeler için basitleştirilmiş bir muhasebe sistemidir.

Şemayı kullanan veya şemaya katılmayı düşünen işletmelerin, sınırlı maliyetli bir tüccar olup olmadıklarına karar vermeleri gerekecek. Örneğin bazı işletmelerin mal alışları çok düşük bazılarının ise belirgin şekilde fazladır.

– Sınırlı maliyetli tüccar kimdir?

Sınırlı maliyetli tüccarların alım yapmış olduğu ürünlere ait KDV dahil harcaması; bir muhasebe dönemi içerisindeki KDV dahil satışlarının %2’sinden az olmalıdır.

Alınmış olunan ürünler sadece işle ilgili kullanılmalıdır ancak aşağıdaki sayılanlar hariç:

·   Sermaye yatırım harcamaları

·   Sabit KDV oranlı işletmenin kendisi ya da çalışanlarının yapmış olduğu yiyecek ve içecek tüketim masrafları

·   Taşıt, taşıt parçaları ya da benzin (firma taşıma hizmeti yapıyorsa, taxi ya da kendi sahibi olduğu ya da finansal kiralama yolu ile edindiği bir araçla taşımacılık hizmeti veriyorsa hariç).

Bu uygulama ile aynı zamanda vergi artışından kaçınmak için önceden fatura kesmek veya faturalandırma yapmanın da engellenmesi amaçlanıyor. 

Söz konusu bu uygulamada oranlar işletme türlerine göre %4-16,5 arası değişmektedir. Bu oranlara ilişkin listede yer alan işletmelerin bazıları örnek oluşturması için aşağıdaki tabloya alınmıştır.

Düz KDV oranlı işletme türleri [3]

İşletme Türü

KDV oranı (%)

Muhasebe ve defter tutma

14.5

Reklamcılık

11

Tarımla ilgili servisler

11

Burda listelenmeyen başka aktiviteler

12

Mimar,mühendis ve arazi mühendisleri

14.5

Catering servisleri, restoranlar ve paket servisler dahil

12.5

Bilgisayar ve bilgi teknolojileri

14.5

Bilgisayar tamiri

10.5

Eğlence ve gazetecilik

12.5

Çifçilik ve tarım

6.5

 

2.3.2. Nakit KDV Muhasebe Sistemi nedir ?

KDV nakit muhasebesi sistemi birçok küçük işletme için yararlı bir araçtır. Bu sistemde yalnızca kendiniz ödeme aldıktan sonra KDV’yi HMRC’ye geri ödersiniz. Nakit akışı endişeleriniz varsa, plan bir cankurtaran olabilir.

Aşağıdaki vergi yılına ilişkin tahmini cironuz £1.35 milliondan fazla değilse nakit muhasebe sistemine katılabilir. Ve cirosunuz £1.6 milliondan fazla olana kadar bu sistemi kullanmaya devam edebilirsiniz.

-Nakit KDV Muhasebe Sisteminin Yararları

Standart KDV sistemine göre, müşterilerinizden ödeme alıp almadığınıza bakılmaksızın, verdiğiniz tüm faturalar üzerinden KDV ödemesi yapmanız gerekir. Ancak nakit KDV sistemine göre, size ödeme yapıldığı zaman KDV’yi ödersiniz.
Standart KDV şemasına göre, satın aldığınız şeyler için tedarikçinize ödemek zorunda kalmadan bile KDV iadesi talep edebilirsiniz. Nakit programına göre, tedarikçilerinize ödeme yaptıktan sonra yalnızca satın alımlarda ödediğiniz KDV’yi geri alabilirsiniz.

-Nakit Muhasebe Sistemini Kullanabilir Misiniz?

KDV işlemleriniz güncelse veya bir KDV suçundan mahkûm olmadınızsa, ya da son 12 ay içinde KDV'den kaçınma nedeniyle cezalandırılmadınızsa ve eşik gereksinimini karşıladıysanız, işletmenizi şemayı kullanmaya uygun hale getirmelisiniz. 
Bazı durumlarda yine standart şemayı kullanmanız gerekebilir. Örneğin; AB'ye mal ithal ederken veya AB'ye mal ihraç ettiğinizde veya hizmet veya mal sağlamadan önce bir KDV faturası kestiğinizde olduğu gibi.
 

-Nakit KDV Programın Avantaj ve Dezevantajları

Açıktır ki, bu KDV şemasına katılmanın başlıca yararı, sağladığı nakit akışı avantajlarından kaynaklanmaktadır. Örneğin, geç ödeme yapan bir müşteriniz varsa, borç ödenene kadar ödenmemiş faturaların KDV'sini hesaba katmanız gerekmez. Aslında, herhangi bir şüpheli alacak doğarsa, KDV unsurunun HMRC'ye asla ödemesi gerekmez.
Durumunuza bağlı olarak bazı dezavantajlar olabilir. Örneğin, yaptığınız herhangi bir alışverişte KDV'yi geri alamazsınız; bu, kredi ile ilgili önemli miktarda stok aldığınızda sorunlara neden olabilir.

2.3.3. Yıllık Muhasebe Sistemi

Genel kural 3 ayda bir KDV beyannamesi verilmesini gerektirmekle birlikte, cironuzun şemadaki sınırların içerisinde kalmak kaydıyla (£1.35 milliondan az) beyannamenizi yılda bir kez de verebilirsiniz. Eğer cironuz £1.6 million dan fazla olursa bu sistemeden ayrılmanız gerekmektedir.

2.4.KDV’nin İadesi

-Neleri İade Talep Elebilir, Geri Alabilir ve Alamazsınız

İşletmenizde kullanılmak üzere satın alınan mal ve hizmetlerde ödenen KDV’yi genellikle geri alabilirsiniz.

Eğer satın alma kişisel ve özel kullanım içinse, ancak KDV’nin işle ilgili oranını geri talep edebilirsiniz. Bir KDV döneminde tahsil edilen KDV’yi aşan indirilecek KDV tutarı iade edilir. İade işlemleri mükellefin beyanı üzerine otomatik olarak yapılır.

İade alamayacağınız KDV

·   Yalnızca özel kullanım için olan her şey

·   İşletmenizin KDV’den muaf tüketim yapmak için kullandığı mal ve hizmetler

·   İşletmenin temsil giderleri

·   Diğer AB ülkelerinden satın aldığınız her şey (belki elektronik sınır ötesi iade sisteminden talep edilebilir.)

·   KDV’nin ikinci el marj şemalarından biriyle satılan mallar

·   Devam eden bir iş olarak size devredilen işletme varlıkları

-KDV’ye Kayıt Edilmeden Önceki Yapılan Alımların KDV’si

Satın alma işlemi belirli süre içinde yapılmışsa, KDV’ye kayıt olunmadan önce satın alınan mal veya hizmetlerde ödenen KDV’yi geri isteyebilirsiniz.

Kayıttan önce ödenen KDV’ye ilişkin geri ödeme tarihli talepler için zaman sınırı vardır.

Kayıt tarihinizden itibaren zaman sınırı:

·   Sahip olduğunuz mallar ya da halen sahip olduğunuz diğer malları yapmak için kullanılan mallar için 4 yıl geriye gidilebilir.

·   Hizmetler için de 6 ay geriye gidilebilir.

İşinizin amacı ile ilgili olan satın alma işlemlerinde KDV’ye kayıttan sonra iade talebinde bulunabilirsiniz. Bu KDV’nin sağladığınız vergiye tabi mal veya hizmetlerle ilişkili olması gerektiği anlamına gelir. Bu KDV’leri ilk KDV iade formunuzda aşağıdaki evrakları kanıt olarak saklayarak talep etmeniz gerekiyor.

·   Fatura ve fişler

·   Açıklama ve alım tarihi

·   İşletmenizin faaliyeti ile nasıl ilişkili oldukları hakkında bilgi

-Kdv İadesinin Geri Ödenmesi

HMRC’ye vermiş olduğunuz iade talebinizi genelde 10 gün içerisinde geri alabilirsiniz.

– KDV’yi Geri İade Alamayacağınız İşlemler

·   Temsil ve ağırlama giderleri

·   Düz oran planını kullanıyorsanız ve sermaye yatırım harcaması olarak tek seferde yapmış olduğunuz tutar KDV dahil £2,000’un altında kalıyorsa. 

– Sermaye Yatırım Harcamaları İle İlgili Kdv’nin Geri Kazanımı

Düz Oran Planı’nı kullanırsanız, KDV dahil olmak üzere satın alma tutarının £2,000 veya daha fazla olduğu tek bir sermaye harcaması ürünü satın alımında tahsil edilen KDV’yi geri alabilirsiniz.

Eğer satın alma; birden fazla ve KDV dahil £2,000 ise bu durumda KDV iadesi talep edilemez.

Tek bir sermaye harcaması şu örnekle açıklanabilir. Örneğin computer paketi alındı, içerisinde computer, printer, camera, scanner ve hoparlör var ve bu ürün paketi için tek seferde KDV dahil £2,000 ya da daha fazla ise KDV iade alınabilir.

– Araç Alımında KDV’yi Geri Almak İçin Özel Kurallar Şunlardır

Yeni bir otomobil yalnızca işletme için kullanılıyorsa tüm KDV’yi geri almanız mümkün olabilir. Otomobil özel kullanım için olmamalı ve bunun olmadığını, örneğin çalışanınızın sözleşmesinde belirtilmiş olduğunu gösterebilmelisiniz.

Özel kullanım, geçici bir iş yeri olmadığı sürece ev ile iş arasında seyahat etmeyi de içerir. Eğer alınan yeni araç esaslı olarak taxi, sürüş hocası ve kendi kendine kullanım amaçlı olarak kullanılıyorsa; arabadaki KDV’yi de talep edebilirsiniz.

2.5.Şüpheli Alacaklar

HMRC’ye ödediğiniz fakat müşteriden tahsil edemediğiniz ve şüpheli alacak olarak kayıtlarınıza aldığınız alacaklarınızın KDV’si geri iade alınabilir.

Bu iadeye hak kazanabilmek için:

·   Borç 6 aydan eski ve 4 yıl 6 ay arasında olmalıdır.

·   Alacağınızı devretmemiş, satmamış olmanız gerekiyor.

·   Ürün için normal fiyatından daha fazla bir ücret talep etmemiş olmanız lazım.

Eğer şüpheli alacak ödenirse geri iade alınan tutarı KDV beyannamenize eklemeniz gerekiyor.

3. Değerlendirme ve Sonuç

Ülkemizde KDV’ye ilişkin gelen eleştirilerin başında, iadelerin oldukça geç verilmesi ve bunun nakit sıkıntısına yol açması, sonraki döneme devreden KDV’lerin iade alınamayan kısımlarının mükellef üzerinde yük teşkil etmesi, tevkifat uygulamasının hayli yaygın olması, bazı sektörler için KDV oranının yüksek olduğundan yakınılması gibi hususlar gelmektedir.

İngiliz KDV sistemi incelendiğinde en belirgin özelliği esnek bir yapıya sahip olması ve KDV iadesi konusunda mükellef odaklı olmasıyla dikkat çekiyor. Mükellefiyete giriş çıkışın kolay olması ve diğer vergi türlerinden bağımsız olarak kayıt yapılabilmesi, beyannamelerin genel olarak 3 aylık aralıklarla yılda 4 kez verilmekle birlikte bazı durumlarda aylık veya yıllık olarak da verilmesi tercih edilebilmektedir.

İade sistemi çok basit olduğu ve 10 gün içinde mükellefin ödemiş olduğu fazla KDV yani devreden KDV iade ediliyor. Ülkemiz KDV sisteminden en belirgin farklılığından biri olarak bu özellik öne çıkmaktadır. Nitekim bugün için ülkemizde mükelleflerin sonraki döneme devreden KDV tutarlarının toplamı 140 milyar TL olarak tahmin ediliyor. Bu pastanın mükelleflere geri iade edilmesi şüphesiz ekonomiye önemli bir cansuyu olacaktır. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki, bizim gibi vergi bilinci az gelişmiş ve vergi kayıp kaçağının oldukça yüksek olduğu ülkelerde bu sistemin dikkatli uygulaması elzemdir. Bugün hala sahte fatura düzenlemesinin önü alınmabilmiş değildir. Ve idarece alınan yeni pek çok tedbire rağmen sahte belge düzenleyicileri de kendini buna göre modifiye etmektedirler. Nitekim iade sisteminin yaygınlaşması ve hızlanması için devletin mükellefine güven duyması gerektiği düşüncesindeyiz.

Yine bu sistemde iadelerin hızlı bir şekilde yapılıyor olması da önem arz etemketedir. Bizdeki iade uygulamalarında son zamanlarda yapılan değişiklerle bazı sektörlerde iadeler hızlanmış olsa da ( örneğin inşaat sektöründe son değişikliklerle iadelerin süresi kısaltıldı.), bu henüz bütün sektörlere sirayet etmiş değildir.

Sistemin diğer bir özelliği ise, küçük ölçekli mükelleflere düz KDV oranı uygulaması gibi bir seçenek sunarak, % 4-16,5 arasında vergi oranları uygulama fırsatı vererek destek sağlamakatadır. Yine nakit muhasebe sistemi seçeneği ile de, duruma göre mükelleflere avantajlar sunmaktadır. Ayrıca grup içindeki mal teslimlerinin de KDV’ye tabi olmaması işletmeler için önemli bir avantaj teşkil etmektedir.

Diğer taraftan İngiliz sisteminde genel KDV oranının bizdekinden yüksek olduğunu da gözardı etmemek gerektiği kanaatindeyiz. Bu sisteme geçildiği ve oranlar bu haliyle iktibas edildiği takdirde, %18’i dahi yüksek bulan mükellefler bu durumdan hoşnut olmayabilir.

Nihai olarak her ülkenin ekonomik ve sosyal gerçekleri kendi özelinde farklılıklar göstermektedir. Ülkemizde dolaylı bir vergi olan KDV gelirlerinin genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı içerisindeki payının %31,85 ( dahilde ve ithalde alınan)[4] olduğu göz önüne alınınca devletin en önemli gelir kalemlerinden biri olduğu aşikardır. Şayet İngiliz KDV sistemi de incelenip ülkemize örnek teşkil edecekse, kendi nevi şahsımıza özel durumları göz önünde bulundurmalı ve iş dünyasının da konuya ilişkin talep, öneri ve hassasiyetleri de dikkate alınmak suretiyle artık 32 yılı aşmış bu kanunu yenilemek gerektiği kanaatindeyiz.

Türkiye ve İngiltere KDV modellerinin genel uygulamalarının karşılaştırması tablosu.[5]

Konu

Türkiye Uygulaması

İngiltere Uygulaması

KDV uygulaması

Karmaşık ve mükelleften ziyade işlemin durumuna göre farklı uygulamalar vardır.

 

Kolay ve mükellefin durumuna göre farklı uygulamalar vardır.

KDV ye tabi işlemler

İthalat dahil ticari işlemlerdir. İstisnalar geniş kapsamlı ve detaylıdır. Tam ve kısmı istisna uygulaması vardır.

İthalat dahil, ticari işlemlerdir. İstisnalar az ve belirli alanlardadır. Tam ve kısmi istisna uygulaması vardır.

KDV Mükellefiyeti

KDV mükellefiyeti diğer vergilerle birlikte tescil edilir. Mülkiyetten çıkma zordur.

KDV mükellefiyeti diğer vergilerden bağımsız tescil edilebilmektedir. Belirli alanlarda ve şartlarda tescilden muaf olma veya mükellefiyetten çıkma mümkündür.

Grup Şirketleri KDV Tescili

Yoktur.

Grup şirketlerinin tamamı için tek mükellefiyet tescili mümkündür. Tüm grup için tek KDV beyannamesi verilir. Grup içi mal ve hizmet teslimleri KDV tabi değildir.

KDV Oranları

Genel Oran % 18, indirimli oranlar % 8 ve % 1.

Genel Oran % 20, indirimli oranlar % 5 ve % 0. Yıllık geliri belirli bir tutarın altında olanlar için, % 4-%16,5,sabit KDV oranları uygulanabilir.

KDV Beyanname Dönemi

Aylıktır.

Üçer aylıktır. İade alan mükelleflerin talebi üzerine aylık beyanname dönemine geçilebilir. Yıllık geliri belirli bir tutarın altında olanlar yıllık beyanname sistemine geçebilirler.

İndirilebilir KDV ve İade

Bir KDV döneminde tahsil edilen KDV’yi aşan indirilecek KDV tutarı iade edilmez bir sonraki döneme devreder. Tam istisna uygulamalarında belirli şartlarda iade mümkündür.

Bir KDV döneminde tahsil edilen KDV’yi aşan indirilecek KDV tutarı iade edilir. İade işlemleri mükellefin beyanı üzerine otomatik olarak yapılır.

Tahsil Edilemeyen KDV

Mükellefin mal ve teslimlerine ait olan ve tahsil edilemeyen alacakları ile ilgili olan KDV iade edilmez.

Mükellefin mal ve teslimlerine ait olan ve tahsil edilemeyen alacakları ile ilgili olan ve Vergi Dairesine ödenmiş bulunan KDV iade edilir.

Dijital Ekonomi Uygulamaları

KDV Kanununda dijital ekonomi için özel uygulamalar bulunmamaktadır.

KDV Kanununda dijital ekonomi için özel uygulamalar bulunmaktadır.

 

 

Kaynakça

          https://www.gov.uk

          http://www.bytestart.co.uk

          http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_22.xls.htm

          İbrahim Ekinci, İşte KDV’de İngiliz Modelinin Detayları, https://www.dunya.com/ekonomi/iste-kdvde-ingiliz-modelinin-detaylari-haberi-366874[1] Aşağıda yeralan bu bölümün tamamındaki bilgiler https://www.gov.uk adresinden alınmıştır. Erişim Tarihi (10.06.2017)

 

[2] http://www.bytestart.co.uk Erişim Tarihi (14.06.2017)

 

[3] https://www.gov.uk Erişim Tarihi (15.06.2017)

 

[5] İbrahim Ekinci, İşte KDV’de İngiliz Modelinin Detayları, https://www.dunya.com/ekonomi/iste-kdvde-ingiliz-modelinin-detaylari-haberi-366874 Erişim Tarihi (15.06.2017)