VERGİ SİRKÜLERİ

KONUSU: Kambiyo Muameleleri Satış İşlemlerinde Uygulanan BSMV Oranı Binde 2’den Yüzde 1’e Çıkarıldı.

24/05/2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2568 Sayılı Karar ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33 üncü maddesi uyarınca kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı 24.05.2020 tarihinden itibaren yüzde 1’e çıkarılmıştır.
Bilindiği üzere, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33 üncü maddesi uyarınca kambiyo satış işlemlerinde binde 2 oranında banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) uygulanmaktaydı.
Bu Karar ile kambiyo işlemlerinde uygulanan satış işlemlerinde BSMV oranı binde 2’den yüzde 1’e çıkarılmıştır.
Buna göre, döviz satış ve fiziki olmayan altın satış işlemlerinde (bankalar nezdinde açılan altın mevduat ya da yatırım hesapları) satış bedeli üzerinden yüzde 1 oranında BSMV uygulanacaktır.
Bununla birlikte, aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde ise BSMV oranı satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacaktır:

• Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
• Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,
• Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
• Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
• İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
Not: Bu sirkülerimiz ile kanunlarda yapılan son değişiklikleri özet bir şekilde sunmak amaçlanmıştır