Sirküler Tipi Numara Sirküler Tarih
Vergi Sirküleri 4 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Tebliğine İlişkin Açıklamalar 1.09.2020
Vergi Sirküleri Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi nispetlerinin tespiti hakkında 10.08.2020
Vergi Sirküleri Gelir Vergisi Kanunu, KDV Kanunu ve Diğer İş kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında 02.08.2020
Tebliğ İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ
Vergi Sirküleri Geri Kazanım Katılma Payı (GEKAP) hakkında
Vergi Sirküleri Elektronik ortamda düzenlenen e-irsaliye hakkında  01.07.2020
Vergi Sirküleri Kısa Çalışma Ödeneğinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı 30.06.2020
Vergi Sirküleri Verbise kayıt sürelerinin uzatılması hakkında   26.06.2020
Vergi Sirküleri Korona Virüsü (Covid-19) Salgını Nedeniyle İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulamasına İlişkin Tebliğ 11.05.2020
Vergi Sirküleri “Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz” 07.05.2020
Vergi Sirküleri VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/128 20/04/2020
Vergi Sirküleri 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid 19) SalgınınEtkilerinin Azaltılması hakkında kanun yayınlandı. 17.04.2020
Vergi Sirküleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması Hakkında 06.04.2020
Vergi Sirküleri Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı 06.04.2020
Vergi Sirküleri Mücbir Sebep Kapsamında SGK Primlerinin Ertelenmesine İlişkin SGK Yazısı 03.04.2020
Vergi Sirküleri 2020/Şubat ve 2020/Mart dönemine ait KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı. 01.04.2020
Vergi Sirküleri 2020/11 Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri Hakkında  27.03.2020
Vergi Sirküleri 2020/12 Vergi Hukuku Alanında Yayımlanan Bazı Kanun Hükmünde Kararname ve Tebliğler  27.03.2020
Vergi Sirküleri 2020/10 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.03.2020
Vergi Sirküleri 2020/9 (COVID-19) ile ilgili Genel Tebliğ hazırlanmıştır. 24.03.2020
Bilgilendirme Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında
Vergi Sirküleri 2020-5 Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 23.03.2020
Vergi Sirküleri 2020/8 19 Mart 2020 Tarihli Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu 20.03.2020
Genel Tebliğ 31074 Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği 20.03.2020
Vergi Sirküleri “Kanun Yolundan Vazgeçme” Müessesi ve Bu Müesseseye İlişkin Özel Ödeme Zamanı Hakkında Yapılan Düzenlemeye İlişkin 21.02.2020