Vergi Sirküleri - 2019/7

ÖTV Oran ve Tutarları ile KDV Oranlarında Yapılan Değişiklikler

 

01 Mayıs 2019 Tarihli ve 30761 Sayılı Resmi Gazete’de 1013 Sayılı Cumhurbaşkanı yayımlanmış olup, bazı mallara uygulanacak ÖTV oran ve tutarları ile KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Uygulama yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Sigara Ve Bazı Tütün Mamullerinde ÖTV Oranları Ve Asgari Maktu Vergi Tutarları

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde yer alan bazı malların (sigara ve bazı tütün mamulleri) ÖTV oranları, asgari maktu ve maktu ÖTV tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Bu Kararın 2 nci maddesi ile ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Eski Düzenlemeye Göre Yeni Düzenlemeye Göre Belirlenen Oranlar
Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Maktu Vergi Tutarı
(TL)
Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Maktu Vergi Tutarı
(TL)
2402.20 Tütün içeren sigaralar 67 0,0000 0,4200 67 0,2679 0,4200
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)  
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar 67 0,0000 0,4200 67 0,2679 0,4200
24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler;
“homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları
(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19,
2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)
67 0,0000 0,4200 67 0,2679 0,4200
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 67 0,0000 0,4200 67 0,2679 0,4200

Cep Telefonlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Oranları

Cumhurbaşkanı Kararı ile, içinde cep telefonlarının da bulunduğu 8517.12.00.00.11 GTİP numaralı malların ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile ÖTV oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

GTİP No Mal İsmi Yeni Vergi Oranı Eski Düzenlemedeki

Vergi Oranları

8517.12.00.00.11 Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

– Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşmayanlar

– Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşıp, 1.500 TL’yi aşmayanlar

– Diğerleri

 

%25

%40

%50

 

%25

%25

%25

Hurdaya Çıkarılan Taşıtların Yerine Alınan Yeni Taşıtlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) İndirimi

Bilindiği üzere, 7103 Sayılı Kanun’un geçici 1 inci maddesi ile yapılan düzenlemeyle, 31/12/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere, hurdaya çıkan araçlar için ÖTV teşviki getirilmiştir.

Teşvik kapsamında Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 87.03 GTİP numarasında yer alan motor silindir hacmi 1.600 cm3’ü geçmeyen otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için;

Yeni aracın özel tüketim vergisi matrahı (TL) Terkin edilecek ÖTV tutarı (eski düzenleme)
Matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar için 10.000 TL
Matrahı 46.000 TL’yi aşıp 80.000 TL’yi aşmayanlar için 8.000 TL
Matrahı 80.000 TL’yi aşanlar için 3.000 TL

Yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.05.2019 tarihinden itibaren 87.03 GTİP numarasında yer alan motor silindir hacmi 1.600 cm3’ü geçmeyen otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için geçerli olan tablodaki ÖTV matrahları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Yeni aracın özel tüketim vergisi matrahı (TL) Terkin edilecek ÖTV tutarı
Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için 10.000 TL
Matrahı 70.000 TL’yi aşıp 120.000 TL’yi aşmayanlar için 8.000 TL
Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için 3.000 TL

KDV Oranlarında Yapılan Değişiklikler

Katma Değer Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listede %1 oranında KDV’ye tabi mal ve hizmetler sayılmakta olup, listenin 12. sırasında ise konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerine yer verilmektedir.

Söz konusu karar ile Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu sıra “Konut yapı kooperatifleri ile Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işleri” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklik sonrasında, Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işleri de %1 oranında KDV’ye tabi olacaktır.

Montaj Ve Hareket Ettirici Mekanizması Kısmen Alüminyum, Plastik Vb. Malzemeler İçeren Perdelerde KDV Oranı

Katma Değer Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listede ise %8 oranında KDV’ye tabi mal ve hizmetler sayılmakta olup, listenin “B. Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 5. sırasında; mensucat, bazı giyim eşyaları, bazı ev tekstil ürünleri ile perdeler yer verilmektedir.

İlgili bu Kararı ile, söz konusu sıraya “perde” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler dahil)” ibaresi eklenmiştir.

Söz konusu değişiklik kapsamında, montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik vb. malzeme içeren perdeler de %8 oranında KDV’ye tabi edilmiştir.

Not : Bu sirkülerimiz ile kanunlarda yapılan son değişiklikleri özet bir şekilde sunmak amaçlanmıştır. Bilgi edinilmesini rica ederiz.