2 Temmuz 2012 / 2nd of July

  • Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi / Income Tax 2nd Instalment Payment

27 Temmuz 2012 / 27th of July

  • Muhtasar ( Stopaj) Beyanname / Submission of Stoppage Tax Declaration
  • Haziran 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı / Submission of VAT Declaration
  • Haziran 2012 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı / Submission of Stamp Tax Declaration

30 Temmuz 2012 / 30th of July

  • Muhtasar (stopaj ) Ödemesi / Stoppage Tax Payment
  • 2012 Haziran dönemine ait katma değer vergisinin alınması / VAT Payment

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  • Haziran 2012 Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödemesi / Stamp Tax Payment

31 Temmuz 2012 / 31st of July

  • 2011 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi / Income Tax 2nd Instalment Payment
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi / Motor Vehicle 2nd Instalment Payment
  • SSK Ödemesi ve bağ kur ödemesi / SSK and Bağ-Kur Payment