23 Ocak 2012 / 23rd of January

  • Muhtasar (Stopaj) Beyanname / Submission of Stoppage Tax Declaration
  • Damga Vergisinin Beyanı / Submission of Stamp Tax Declaration
  • SSK tahakkuku / Submission of SSK (Social Security) Declaration

24 Ocak 2012 / 24th of January

  • Aralık 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı / Submission of VAT Declaration

26 Ocak 2012 / 26th of January

  • Muhtasar (stopaj ) ödeme / Stoppage Tax Payment
  • Aralık 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi / VAT PaymentE
  • Damga Vergisinin Ödemesi / Stamp Tax Payment

31 Ocak 2012 / 31st of January

  • SSK ve bağ kur Ödemesi / SSK and Bağ-Kur Payment
  • 2012 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit ödemesi / Motor Vehicle Tax 1st Instalment Payment
  • 2011 Yılında Kullanılan Defterlerin 2012 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik / 2011 Official Books Notarization in case They are used in 2012