23 Mart 2012 / 23nd of March

  • Muhtasar ( Stopaj) Beyanname / Submission of Stoppage Tax Declaration
  • Şubat 2012 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı / Submission of  Stamp Tax Declaration
  • SSK Tahakkuku / Submission of SSK (Social Security) Declaration   

26 Mart 2012 / 26th of March

  • 2011 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi / Submission of 2011 Annual Income Tax Declaration
  • Şubat 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve ÖdemesiV / Submission of VAT Declaration and PaymentE
  • Şubat 2012 Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödemesi / Stamp Tax Payment
  • Muhtasar (Stopaj) Ödeme / Stoppage Tax Payment

İDARESİ BAŞKANLIĞI

31 Mart 2012 / 31st of March

  • SSK ve bağ kur ödemesi / SSK and Bağ-Kur Payment