14 Kasım 2012 / 14th of November

  • 2012 III. Dönem Geçici Vergi Dönemi / Submission of 3rd Quarter Provisional Corporate Income Tax Declaration

İDARESİ BAŞKANLIĞI

19 Kasım 2012 / 19th of November

  • 2012 III. Dönem Geçici Vergi Ödemesi / 3rd Quarter Provisional Corporate Income Tax Payment

23 Kasım 2012 / 23rd of November

  • Ekim 2012 Dönemine Ait Muhtasar Beyanname ile Beyanı / Submission of Stoppage Tax Declaration
  • Ekim 2012 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı / Submission of  Stamp Tax Declaration
  • SSK Tahakkuku / Submission of SSK (Social Security) Declaration

26 Kasım 2012 / 26th of November

  • Ekim 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi / Submission of VAT Declaration and Payment
  • Muhtasar ( Stopaj) ödemesi / Stoppage Tax Payment
  • Ekim 2012 Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödemesi / Stamp Tax Payment

30 Kasım 2012 / 30th of November

  • 2012 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi / Environmental Cleaning Tax 2nd Instalment Payment
  • SSK Ödemesi ve bağ kur ödemesi / SSK and Bağ-Kur Payment